Quý khách nhận hàng và kiếm tra, nếu hàng chúng tôi gửi cho Quý khách không đúng kích thước và chất lượng như cam kết thì chúng tôi sẽ đổi lại cho Quý khách.

Với những sản phẩm là bạt mà Quý khách đã đặt theo kích thước thì chúng tôi không nhận đổi và trả vì chúng tôi đã làm theo đúng quy cách đặt hàng của Quý khách. Bat đã ép theo kích thước nếu ko dùng cũng không rã ra để làm theo kích thước khác được, do vậy chúng tôi sẽ không nhận đổi và trà

Hình thức giao hàng, chúng tôi sẽ giao hàng theo Trành xe, hoặc bưu điện, ,hoặc bất kỳ phương tiện nào mà Quý khách yêu cầu